Jas KaurStrategic Marketing Manager
    Carrie Meigs, Partner at Michael BestMikkel Keller Stubjær, Head of Development at Novicell